back to home dude

Monkey Go Happy: Christmas

Monkey Go Happy: Christmas

về Monkey Go Happy: Christmas

Giúp cho những chú khỉ này vui mừng trở lại bằng cách tập hợp tất cả 12 món đồ của Giáng Sinh! Lùng sụt khắp các nơi khác nhau và nhặt những món đồ có thể có ích cho bạn. Bạn sẽ phải mất bao nhiêu cú nhấp để hoàn thành trò chơi này nào?