back to home dude

Monkey Fu

Monkey Fu

về Monkey Fu

chú khỉ này là một người hùng. Chú ta đang sẵn sàng để giải thoát và bảo vệ những người bạn của chú ta. Hãy để chú khỉ này ăn chuối đúng lúc để khỏe mạnh nhé.