back to home dude

MongKEY

MongKEY

về MongKEY

Giúp chú khỉ nhỏ thu thập được nhiều chiếc chìa khóa nhất có thể! Nhảy từ mặt phẳng này qua mặt phẳng khác và cố gắng đừng nhảy vào bất kỳ ngọn lửa nào. Bạn có thể đạt được số điểm cao nhất không?