back to home dude

Mộng du

Mộng du

về Mộng du

Chú chim cánh cụt này bị mộng du cả đêm. Hãy giúp anh ta tránh những tình huống nguy hiểm và sống sót qua đêm tối