back to home dude

Money Truck

Money Truck

Về Money Truck

Nhảy vào chiếc xe tải của bạn và mang theo những vật giá trị đến đích càng nhanh càng tốt! Cố gắng đừng bỏ qua bất kỳ món đồ nào dọc đường, nếu bạn sẽ bị trừ điểm hoặc có thể trở về cấp độ bắt đầu!