back to home dude

Money Movers Maker

Money Movers Maker

Về Money Movers Maker

Money Movers Maker là trò chơi mới nói về hai anh em tóc đỏ mới trong cuộc vượt ngục đầy phiêu lưu do chính bạn tạo ra! Bạn có thể chơi những cấp độ có sẵn, hoặc tạo ra và chia sẻ thiết kế của chính bạn. Hãy chọn những người anh em, lối thoát và các loại tường, mặt phẳng, bảo vệ, đòn bẩy, nút ấn và thang máy để bắt đầu thiết kế của chính bạn. Hãy kéo và thả những nguyên liệu này tại nơi trống. Hãy chơi trên chính thiết kế của mình để kiểm tra kỹ năng cũng như coi xem mọi việc được tiến hành như thế nào. Bạn cũng có thể sửa nó nếu nó không hoạt động được. Hãy bảo vệ sự sáng tạo của bạn và chia sẻ nó cùng với những người bạn của bạn!