back to home dude

Momma's Diner

Momma's Diner

về Momma's Diner

Hãy giúp cho Momma có một nhà hàng nổi tiếng nhất vùng! Giúp chăm sóc khách hàng và dọn dẹp mọi thứ sau đó. Khi bạn thực hiện càng tốt, bạn sẽ ghi được điểm càng cao.