back to home dude

Momentum Master

Momentum Master

về Momentum Master

Thoát khỏi lâu đài và đi qua những thế giới khác nhau cùng với con nhện bằng cách treo chúng từ điểm này sang điểm khác. Treo con nhện vào những nút thắt bằng cách dùng chuột nhấp vào chúng và sử dụng đà và trọng lượng để đạt được đúng vị trí của mỗi cấp độ.