back to home dude

Molo Moro

Molo Moro

về Molo Moro

Cả hai Moro và Molo muốn đi đến nhà của họ. Nhưng làm thế nào? Giúp họ và vẽ bóng và khối vuông để họ không rơi xuống và có thể về nhà một cách an toàn.