back to home dude

Mobster Roadster

Mobster Roadster

về Mobster Roadster

Đây là cơ hội của bạn để trở thành một phần của băng đảng. Chính vì vậy bạn chỉ cần làm một việc dơ bẩn. Chấp nhận thử thách này và làm bất cứ điều gì họ muốn. Giết tất cả mọi người trên đường đi của bạn.