back to home dude

Mob Posse

Mob Posse

về Mob Posse

Tiêu diệt căn cứ kẻ thù cùng lúc với bảo vệ căn cứ của bạn khỏi những cuộc tấn công của kẻ thù! Cân bằng sự đầu tư của bạn trong những đơn vị tấn công và phòng thủ để giữ an toàn cho căn cứ.