back to home dude

Mỏ vàng cũ

Mỏ vàng cũ

về Mỏ vàng cũ

Bạn bị mắc kẹt trong một mỏ vàng cũ. Hãy tìm cách thoát khỏi đây, sử dụng những món đồ bạn tìm thấy trong mỏ.