Thể loại thấp hơn

Mô phỏng bệnh viện Trò chơi

Sắp xếp theo 

Mô phỏng bệnh viện

Mở FunnyGames.vn bạn sẽ thấy bộ sưu tập những Trò chơi bệnh viện hay nhất! Bạn sẽ tìm thấy không dưới 6Trò chơi bệnh viện khác nhau, ví dụ như Nha Sĩ Thực Thụ của Kitty & Bệnh Viện Bác Sĩ. Hãy cố gắng giữ các bệnh truyền nhiễm nằm trong tầm kiểm soát của bạn và các bệnh nhân vẫn luôn khỏe mạnh trong trò chơi mô phỏng bệnh viện này!
Kỹ năng

Gửi phản hồi