Trò chơi

Trò chơi online miễn phí cho mọi lứa tuổi

Thể loại thấp hơn

Mô phỏng bệnh viện

Mở FunnyGames.vn bạn sẽ thấy bộ sưu tập những Trò chơi bệnh viện hay nhất! Bạn sẽ tìm thấy không dưới 3Trò chơi bệnh viện khác nhau, ví dụ như Cơn sốt Frenzy & Star Doctor. Hãy cố gắng giữ các bệnh truyền nhiễm nằm trong tầm kiểm soát của bạn và các bệnh nhân vẫn luôn khỏe mạnh trong trò chơi mô phỏng bệnh viện này!
Kỹ năng

Gửi phản hồi