back to home dude

Mỏ ngọc

Mỏ ngọc

Về Mỏ ngọc

Trong chiếc mỏ này chứa đầy những viên ngọc lấp lánh. Hãy chuyển đổi những viên ngọc này để xếp thành 3 hay nhiều viên ngọc thẳng hàng. Chú ý đến những yếu tố khác để đạt được càng nhiều điểm.