back to home dude

Mỏ mìn

Mỏ mìn

Về Mỏ mìn

Bạn đang bị nhột trong mỏ mìn, nhưng may thay bao quanh bạn là kim cương. Bạn có khả năng di chuyển nhanh như ánh sáng. Hãy thu thập càng nhiều kim cương và ngôi sao càng tốt trong lúc bạn đi xuống đường hầm, cố gắng chạy thật nhanh ra cửa trước khi cửa đóng lại. Liệu bạn có thoát được để trở lại mặt đất không?