back to home dude

Mỏ kim cương

Mỏ kim cương

về Mỏ kim cương

Hãy ném rìu vào những khối kim cương và nhanh chóng di chuyển xe đẩy để đỡ kim cương. Tuy nhiên hãy tránh xa những trái bóng xám bởi vì chúng sẽ hạ điểm của bạn. Bạn có thể thu thập được bao nhiêu trang sức.