back to home dude

Mô hình Junkbot 2

Mô hình Junkbot 2

Về Mô hình Junkbot 2

Di chuyển những khối vuông để thu thập rác.