back to home dude

Mở đường 2

Mở đường 2

về Mở đường 2

Mục tiêu của bạn là để thu thập tất cả tiền xu vàng và đến được lối ra. Để làm được, bạn phải đặt các khối đúng vị trí trong các khe núi.