back to home dude

Mở cửa

Mở cửa

về Mở cửa

Hãy di chuyển và dùng các đồ vật để mở cửa. Đó là cách duy nhất bạn có thể ra ngoài. Hãy sáng tạo và nhanh trí.