back to home dude

Mỏ châu báu

Mỏ châu báu

về Mỏ châu báu

Hãy tạo ra những nhóm gồm 3 hay nhiều hơn những viên ngọc cùng màu để làm chúng biến mất. Sử dụng bom một cách thông minh.