back to home dude

Mission Match-Up

Mission Match-Up

về Mission Match-Up

Khám phá những vùng đất xa xôi trong không gian bằng cách xóa bỏ những cổng cho sự di chuyển giữa những ngôi sao!Nối những viên gạch lại với nhau bằng cách dùng chuột nhấp vào chúng sao cho chúng có thể kết nối 2 đầu lại với nhau. Hãy nhanh tay làm cho những viên gạch này biến mất và là người ghi được nhiều điểm thưởng nhất!