back to home dude

Miss Diamonds

Miss Diamonds

về Miss Diamonds

Nhiệm vụ của bạn là biến cô gái kim cương này thành một phụ nữ thật lộng lẫy trong kỳ thi sắc đẹp! Đầu tiên bạn cần phải làm sạch mặt cho cô ta, và sau đó bạn cần chọn 1 bộ cánh thật đẹp cho cô ấy!