back to home dude

Mirror's Edge 2D

Mirror's Edge 2D

Về Mirror's Edge 2D

Hãy giúp cho Faith chạy và nhảy qua những mái nhà và cố gắng đến đích càng sớm càng tốt. Thu thập điểm và những chiếc túi và hoàn thành trò chơi này trong thời gian xác định!