back to home dude

Minnie's Dinner Party

Minnie's Dinner Party

về Minnie's Dinner Party

Minnie phải nấu ăn cho những người bạn của cô ta. Nhìn vào ví dụ và cố gắng tạo ra món giống như thế. Tận hưởng bữa ăn của bạn nhé!