back to home dude

Mini Tower Defense

Mini Tower Defense

về Mini Tower Defense

xây những pháo đài để bảo vệ căn cứ của bạn! mua thêm nâng cấp và thu thập tiền. Nhớ là không để cho chiếc thùng nào vượt qua khỏi những phòng ngự của bạn và đạt đến căn cứ.