back to home dude

Mini Robot Wars

Mini Robot Wars

về Mini Robot Wars

Tham dự vào giải vô địch thế giới cuộc chiến người máy nhỏ 2054! Luân phiên tấn công lẫn nhau và chọn di chuyển nào người máy của bạn nên sử dụng để làm suy yếu đối thủ! Giữa mỗi trận đấu, bạn có thể đi đến cửa hàng mua thêm những vũ khí và nâng cấp mới!