back to home dude

Mini Chase

Mini Chase

về Mini Chase

Bạn là một tên trộm và đã ăn cắp tiền của một Nhà Băng. Cảnh sát đang tìm kiếm bạn. Trốn tránh cảnh sát để giành chiến thắng!