back to home dude

Mình là trái bóng dính

Mình là trái bóng dính

về Mình là trái bóng dính

Bạn sẽ là trái bóng dính và lăn qua các chướng ngại vật. Bạn phải quyết định kiểu nhảy, kiểm soát những động vật khác để đưa chúng ra khỏi đường đi của bạn và cố gắng thu thập 3 sao mỗi cửa.