back to home dude

minecraft cổ điển

minecraft cổ điển

Về minecraft cổ điển

Chơi Minecraft Classic trong trình duyệt của bạn! Do kỷ niệm 10 năm Minecraft, nhà phát triển Mojang đã phát hành phiên bản trình duyệt của trò chơi video nổi tiếng! Không cần thiết phải chơi qua ứng dụng khách Minecraft, bạn có thể chơi Minecraft Classic trực tiếp trên trình duyệt!