back to home dude

Cửa Hàng Ma Thuật của Mila

Cửa Hàng Ma Thuật của Mila

Về Cửa Hàng Ma Thuật của Mila

Ước mơ của Mila cuối cùng đã thành hiện thực. Cô ấy sở hữu cửa hàng ma thuật của riêng mình. Công việc khá đơn giản. Khách hàng bước vào, họ nói với Mila điều họ muốn. Mila lấy những món đồ ma thuật. Presto. Cửa hàng ma thuật có đầy đủ chức năng. Bạn có thể đáp ứng đủ các nhu cầu ma thuật không? Chắc chắn là bạn có thể! Bạn chính là nhà ảo thuật Mila!