back to home dude

Mighty Spidy

Mighty Spidy

về Mighty Spidy

Bạn là một chú nhện và bạn phải ăn những con ruồi nếu muốn sống sót. Bạn có thể giăng mạng nhện từ màn chơi này đến màn chơi khác và bắt tất cả những con ruồi không?