back to home dude

Michael bảo vệ môi trường

Michael bảo vệ môi trường

về Michael bảo vệ môi trường

Hãy nhặt rác trong công viên và ném vào đúng thùng. Bạn cũng phải biến những đứa trẻ xám thành xanh bằng cách đi vào chúng, nhưng phải thật nhanh tay vì những đứa trẻ xám sẽ ném thêm rác trong công viên. Bạn có thể lưu điểm bằng cách nhấn nút Submit sau khi chơi xong.