back to home dude

Miami Outlaws

Miami Outlaws

Về Miami Outlaws

Bạn phải bảo vệ ô tô cảnh sát! Ngồi ở xe của mình bắn những kẻ thù đang đến gần. Sau mỗi vòng bạn hãy mua thêm súng để hạ gục những tên tội phạm nhanh chóng.