back to home dude

Miami Drift

Miami Drift

về Miami Drift

Hãy cầm lấy vôlăng và chứng tỏ rằng bạn là tay đua sô 1 ở Miami! Đua cùng những tay đua khác, qua những con đường và phá hủy tất cả mọi thứ. Bạn có thể đạt được tất cả những ngôi sao trong những thử thách này?