back to home dude

Động Vật Bọc Thép

Động Vật Bọc Thép

Về Động Vật Bọc Thép

Những con vật này rất khỏe mạnh và thông minh. Chúng biết cách dùng vũ khí và tiêu diệt những con vật khác. Chính vì điều này mà sự sống sót của kẻ phủ hợp nhất có một ý nghĩa hoàn toàn mới. Vào chiếc xe tăng của bạn và cho chúng thấy rằng những con vật nhỏ cũng có thể sốt sót.