back to home dude

Merry Xsmash

Merry Xsmash

về Merry Xsmash

Nếu có từ ba quả bóng giáng sinh cùng màu trở lên liền nhau, bạn có thể loại bỏ chúng! Nhóm các bóng càng to thì bạn càng được nhiều điểm!