back to home dude

Memorable Drums

Memorable Drums

về Memorable Drums

Bạn có đầu óc một nhà âm nhạc không? Hãy chú ý xem cái trống nào được đánh và sau đó dùng chuột để chơi lại giai điệu đó.