back to home dude

Mellowbrook Mayhem

Mellowbrook Mayhem

về Mellowbrook Mayhem

Trong trò chơi này bạn sẽ phải thu thập nhiều đồng tiền vàng nhất có thể. Bạn có thể tìm thấy chúng ở đâu? Ở những địa điểm khác nhau trong trung tâm mua sắm. Chỉ có một cascađơ tuyệt vời mới có thể thu thập được toàn bộ số tiền! Bạn có đủ can đảm để nhận nhiệm vụ này?