back to home dude

MegaCity

MegaCity

Về MegaCity

Sắp xếp các tòa nhà trên bản đồ (bắt đầu từ bên trái) và cố gắng ghi nhiều điểm nhất có thể bằng cách xây những khu dân cư thật hấp dẫn. Các tòa nhà có những tác động tích cực và tiêu cực đến môi trường. Bạn có thể ghi được bao nhiêu điểm ở trò chơi này?