back to home dude

Mega Puzzle

Mega Puzzle

về Mega Puzzle

Ghép những tấm hình này lại với nhau bằng cách di chuyển những mảnh ghép xung quanh. Bạn có thể chọn lướt gần hoặc xa với những nút nằm ở dưới màn hình.