back to home dude

Mega Miner

Mega Miner

về Mega Miner

Đào mỏ khoáng và đem chúng đi bán. Sau đó dùng tiền để mua trang thiết bị tối tân hơn.