back to home dude

Mega Boulder Rampage

Mega Boulder Rampage

về Mega Boulder Rampage

Tránh những viên đá cuội đang lăn và cố gắng sống sót càng lâu càng tốt! Thu nhặt những đồng tiền xu sao cho bạn có thể mua thêm những món đồ mới trong cửa hàng! Bạn có thể đạt được điểm cao nhất không nào?