back to home dude

Mech Combats

Mech Combats

về Mech Combats

Tiêu diệt những kẻ thù với cổ máy chiến tranh khổng lồ Mech. Tiêu hủy những kho dầu và những chiếc máy bay sao cho bạn không bị đụng vào những tòa nhà cháy nổ. Sau khi bạn hoàn thành nhiệm vụ, bạn sẽ nhận được nâng cấp để có thể gây ra nhiều thiệt hại hơn!