back to home dude

Mẹ Robot

Mẹ Robot

về Mẹ Robot

Chú rôbốt nhỏ tội nghiệp này đã bị lạc mẹ. Hãy giúp cậu ấy tìm lại mẹ để họ lại được bên nhau.