back to home dude

Mê cung ngọc

Mê cung ngọc

về Mê cung ngọc

Những kẻ tấn công đang tiến đến gần từ khắp mọi nơi! Bảo vệ chính bạn và viên đá phép màu chống đối lại bằng lực lượng phòng ngự từ bể những viên ngọc huyền bí.