back to home dude

Mê cung 1

Mê cung 1

về Mê cung 1

Hãy đưa ngôi sao đến điểm đích thật nhanh, nhứng cũng phải coi chừng, hãy tránh những đồ vật và những thành bên.