back to home dude

Mayor Helicopter

Mayor Helicopter

về Mayor Helicopter

Ồ không, thị trưởng thành phố đang làm hỗn loạn! Hãy lái chiếc trực thăng và cố gắng giúp ông thị trưởng ở mọi tình huống! Chú ý đổ xăng trước khi bay!