back to home dude

Mayan Caves

Mayan Caves

về Mayan Caves

Khám phá những hang động của Mayan và cố gắng hoàn tất trò chơi này! Nhìn vào những biểu tượng trên góc trái màn hình và tìm ra 3 hình cùng loại nằm cạnh nhau! Bạn có đủ khả năng để đạt đến cấp độ tiếp theo không nào?