back to home dude

Máy Xay Que

Máy Xay Que

Về Máy Xay Que

Đã bao giờ nghĩ rằng bạn có thể trở thành một chiếc máy xay trong một ngày? Đây chính là cơ hội của bạn! Thu thập tất cả những người hình que tí hon quanh bạn và búng chúng vào chiếc máy xay! Một khi máy xay đã chứa đầy que lên đến miệng, bạn có thể sang màn chơi tiếp theo. Nếu bạn muốn cải thiện khả năng xay của mình, đừng quên nâng cấp!