back to home dude

Máy Xay Phát Đạt của Mickey

Máy Xay Phát Đạt của Mickey

Về Máy Xay Phát Đạt của Mickey

Trong Máy Xay Phát Đạt của Mickey bạn có thể làm những món smoothies thật ngon cho những người bạn của mickey. Hãy nhìn vào những đơn gọi món của khách hàng và bỏ từng nguyên liệu chính xác vào máy xay. Đóng nắp, xay đồ uống, và thêm bước trang trí cuối cùng!